Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

 
 

 

lek. Remigiusz Gorbacki posiada uprawnienia do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy.

Badanie odbywa się podczas wizyty komercyjnej (odpłatnej).

Z dniem 20 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich kierowców. W związku z powyższym, zmianie uległy ceny za badania lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy, lub przedłużające ważność prawa jazdy, które od tej pory wynoszą (niezależnie od kategorii) - 200 zł. Wymienione opłaty są sztywne, a rozporządzenie nie pozwala na samodzielne ustalanie ich wysokości (tzn. ceny w całym kraju są ujednolicone).