Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

 
 

 

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie, doktor nauk medycznych, specjalista kardiolog.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne z zakresu kardiologii odbył
w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa).

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society
of Cardiology, Klubu 30 PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny
i Ratownictwa Górskiego.

Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej oraz
w kardiologii sportowej