Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

- Złóż deklarację do przychodni online INSTRUKCJA (plik .pdf)

- Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (plik .pdf)

- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konsultacji psychologicznej/ w terapii psychologicznej (plik .pdf)

- INFORMACJA DLA LEKARZA POZ OD SPECJALISTY (plik .pdf)

- Oświadczenie pacjenta (upoważnienie) innej osoby (plik .pdf)

- OŚWIADCZENIE PACJENTKI I ŚWIADOMA ZGODA PACJENTKI NA WYKONANIE NIEINWAZYJNYCH BADAŃ PRENATALNYCH I INTERPRETACJĘ WYNIKÓW BADAŃ W PRZYCHODNI GRAPA (plik .pdf)

- Świadoma zgoda Pacjenta na zabieg założenia wkładki domacicznej (plik .pdf)

- Świadoma zgoda Pacjentki na badanie Sono HSG (plik .pdf)

- Świadoma zgoda Ortopedia (plik .pdf)

- Formularz potwierdzenia odbioru wyniku badania cytologicznego (plik .pdf)

- Świadoma zgoda Pacjenta na badanie BACC (plik .pdf)

- FORMULARZ BADANIA PODMIOTOWEGO PACJENTA NA POTRZEBY KONSULTACJI LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ (plik .pdf)

- ZGODA RODZICA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO PACJENTA MAŁOLETNIEGO DO 18 ROKU ŻYCIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY SPORTOWEJ W OBECNOŚCI TRENERA (plik .pdf)

- Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjentem przed zabiegiem chirurgicznym/med. estetycznej (plik .pdf)

- Oświadczenie o zgodzie na zabieg med estetycznej (plik .pdf)

- Formularz potwierdzenia odbioru wyniku badania histopatologicznego (plik .pdf)

- Świadoma zgoda Pacjenta na zabieg chirurgiczny (plik .pdf)

- Wniosek o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej

- Wniosek o przekazanie karty uodpornienia

- Ankieta przed szczepieniem dziecka (plik .pdf)

- Zgoda na szczepienie od 6 do 18 roku życia w obecności opiekuna faktycznego (plik .pdf)

- Zgoda na śwad. med (bez szczepienia) do 18 roku życia w obecności opiekuna faktycznego (plik .pdf)

Zgoda na świad. med. (bez szczepienia) od 16 do 18 roku życia bez obecności opiekuna ustawowego, bądź opiekuna faktycznego (plik .pdf)

- Zgoda na udostępnienie wizerunku (plik .pdf)