Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.


Pacjent może otrzymać kserokopie lub odpis/wyciąg z dokumentacji medycznej.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii/odpisu/ wyciągu odbywa się po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za jej udostępnienie w rejestracji Przychodnia Grapa.

Udostępnienie dokumentacji odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który Pacjent składa w rejestracji Przychodnia Grapa.

 

Zgodnie Art. 26 i n. Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące wysokości opłat:

 

  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,29 zł
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 8,00 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektrycznym nośniku danych (płyta CD) : 1,60 zł

 

Przychodnia Grapa udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki (do 5 dni roboczych).

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

Przychodnia wydaje oryginał karty wyłącznie organom administracji publicznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek można wypełnić na miejscu w rejestracji przychodni, lub pobrać ze strony internetowej z zakładki pliki do pobrania (Strefa Pacjenta), wypełnić i złożyć w rejestracji przychodni