Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

Badania prenatalne w czasie ciąży możemy podzielić na badania przesiewowe oraz badania diagnostyczne. Wśród badań przesiewowych najczęściej wykonywane są: USG referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A. Te badania można wykonać w Przychodni Grapa. W ostatnich latach  na rynku medycznym dostępne są również badania płodowego DNA we krwi kobiety ciężarnej, które charakteryzuje  wysoka czułość. W grupie badań diagnostycznych można wymienić amniopunkcję genetyczną oraz biopsję kosmówki.

Badania  referencyjne,  zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w trakcie  ciąży są trzy:

  • USG referencyjne I trymestru

Badanie to wykonywane jest w ściśle określonym czasie: pomiędzy 11 tyg. + 0 dni a 13 tyg. + 6 dni ciążytzw. USG genetyczne (szczegółowa ocena ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych oraz anatomii płodu).

  • USG referencyjne II trymestru

Pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciążytzw. USG połówkowe (dokładna ocena anatomii płodu oraz długości szyjki macicy).

  • USG referencyjne III trymestru

Pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży (dokładna ocena anatomii płodu, tempa wzrastania oraz wskaźników dobrostanu płodu).

 

Aby móc interpretować badanie referencyjne, lekarz musi posiadać odpowiedni certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation), który uprawnia go do oszacowania ryzyka wystąpienia niektórych wad genetycznych u płodu.  Aktualną listę uprawnionych lekarzy możesz sprawdzić tu: https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT


1. Badania prenatalne I-go trymestru:

Pomiędzy 11.0 a 13.6 tygodniem ciąży można wykonać test nieinwazyjny, który jest w stanie oszacować ryzyko wad genetycznych związanych z wiekiem matki. Najczęstszą z tych wad jest zespół Downa, który częściej występuje u starszych matek (znaczny wzrost ryzyka u kobiet po 35 roku życia). Niestety jednak około 70 % dzieci z zespołem Downa rodzą również młodsze kobiety.

Cały test, tzw. nieinwazyjny test I-go trymestru, składa się z dwóch części:

  • badanie krwi - tzw. test PAPP-A
  • badanie USG - tzw. USG genetyczne

Skierowanie na test PAPP-A musi zawierać następujące informacje: datę urodzenia pacjentki, lub pesel, datę ostatniej miesiączki, tydzień ciąży, aktualną masę ciała, informację czy ciąża jest pojedyncza, bliźniacza, czy mnoga. Oraz dane z USG (CRL, NT), datę USG - jeśli zostały wykonane.

Wzór skierowania na biochemiczne badania prenatalne

W badaniu USG w tym okresie ciąży poza oceną budowy płodu oceniane są tzw. markery wad genetycznych. Są to unikalne cechy budowy płodu, które można ocenić jedynie w tym okresie życia płodowego. Na podstawie analizy wywiadu pacjentki, wyników badań biochemicznych oraz markerów ultrasonograficznych można wypowiedzieć się na temat ryzyka wad genetycznych u badanego dziecka.

Przed wykonaniem badań Pacjentka wypełnia oświadczenie i podpisuje zgodę. Druk dostępny jest w rejestracji lub na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta -> Pliki do pobrania

2. USG II-go trymestru:

Badanie ultrasonograficzne między 18 a 22 tygodniem ciąży (tzw. badanie połówkowe) jest podstawowym narzędziem w diagnostyce prenatalnej. Pozwala na ocenę budowy zewnętrznej i wewnętrznej płodu i na wykrywanie nie tylko wad budowy ale również subtelnych markerów wad chromosomalnych i niektórych zespołów genetycznych. Badanie obejmuje ocenę położenia płodu, umiejscowienia, struktury i dojrzałości łożyska, ilości wód płodowych oraz anatomii płodu.

Badanie anatomii płodu obejmuje ocenę kształtu i wymiarów czaszki, mózgu płodu z oceną komór bocznych, śródmózgowia tylnego dołu czaszki, twarzy, klatki piersiowej, serca, przepony, żołądka, wątroby, nerek, pęcherza moczowego, przyczepu pępowiny i ciągłości ściany jamy brzusznej. Dodatkowo ocenia się kręgosłup, kości długie oraz budowę stóp i dłoni płodu.


3. Test III-go trymestru:

Badanie USG pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży ma spełniać podstawowe następujące cele:

  • szczegółowa ocena budowy ciała płodu i jego ułożenia, ocena lokalizacji łożyska, ilości płynu owodniowego,
  • ocena tempa wzrastania płodu.

Podobnie jak w poprzednim badaniu referencyjnym usg III trymestru pozawala na dokładną ocenę budowy poszczególnych części ciała płodu – część wad anatomicznych można rozpoznać dopiero w późniejszym okresie ciąży, ponieważ widoczne stają się wraz ze wzrastaniem dziecka. Badanie usg w 28 – 32 tygodniu ciąży pozwala wstępnie oszacować potencjał wzrastania płodu. Nie chodzi oczywiście o to, aby przewidzieć dokładną masę dziecka w trakcie porodu, a ustalić, czy płód nie rośnie zbyt szybko (makrosomia) lub zbyt wolno (hipotrofia). Oba te stany wiążą się ze wzrostem ryzyka specyficznych problemów w dalszym przebiegu ciąży.

Badania wykonywane są na aparacie Voluson.

Cena Testu PAPP-A 310 pln. Czas oczekiwania do 5 dni roboczych.

Cennik poszczególnych badań referencyjnych

4. Pozostałe badania USG w ciąży:

Oprócz badań wymienionych powyżej na każdym etapie ciąży może zaistnieć potrzeba wykonania badania ultrasonograficznego. USG sondą przezpochwową zalecane jest na wczesnym etapie ciąży w celu potwierdzenia ciąży i określenia jej umiejscowienia (ew. określenia liczby zarodków i kosmówkowości w ciążach mnogich) oraz ocena jajników pacjentki.

W tym miejscu należy podkreślić, że:

PRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ USG NIE DAJĄ GWARANCJI URODZENIA ZDROWEGO DZIECKA. 

Są to tylko badania dodatkowe o ograniczonej mocy diagnostycznej. Nawet najstaranniej przeprowadzona prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna nie daje pewności rozpoznania wszystkich wad budowy ciała płodu. Część wad ma charakter ewolucyjny i powstają dopiero w okresie przejścia z życia płodowego do życia pozałonowego. Część, nawet ciężkich wad anatomicznych płodu nie daje zmian w obrazie USG i praktycznie nie jest możliwa do rozpoznania przed narodzinami.