Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Badania lekarskie dla sportowców (dzieci i dorośli)


Kto powinien mieć orzeczenie pozwalające na uprawianie sportu od lekarza medycyny sportowej?

Każde dziecko uprawiające sport w klubie, który jest zrzeszony w związku sportowym, powinno posiadać orzeczenie dopuszczające do uprawiania sportu, udziału w treningach, zawodach i obozach sportowych. Jest to rodzaj licencji pozwalającej na uprawianie sportu do 21. roku życia.

Badaniami powinni być objęci dorośli, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi  sportowe. Z uwagi na wyniki badań naukowych, które donoszą że główną przyczyną zgonu po 35 r. ż. u osób uprawiających sport jest choroba niedokrwienna serca, wymagane są dodatkowe badania. Po 35 r.ż. na pierwszą wizytę należy przynieść wynik badania echo serca (USG serca). Lekarz medycyny sportowej może również zlecić wykonanie dodatkowego badania w postaci testu wysiłkowego. O częstotliwości  powtarzania badań decyduje lekarz.

Badania u lekarza medycyny sportowej powinny być wykonywane przed podjęciem treningów oraz cyklicznie co pół roku. Badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie.

Badania jakie należy wykonać przed wizytą u lekarza medycyny sportowej w Przychodni Grapa
Dziecko
Dorosły
Pakiet badań laboratoryjnych: „medycyna sportowa dziecko”
mocz, morfologia, glukoza, kreatynina, transaminazy (alat, aspat), OB., (badania laboratoryjne należy wykonywać przed każdą wizytą)
Pakiet badań laboratoryjnych: „medycyna sportowa dorosły”
mocz, morfologia, glukoza, kreatynina, transaminazy (alat, aspat), OB., lipidogram (badania laboratoryjne należy wykonywać przed każdą wizytą)
EKG z opisem (wykonuje i opisuje lekarz medycyny sportowej w trakcie konsultacji) EKG z opisem (wykonuje i opisuje lekarz medycyny sportowej w trakcie konsultacji)
Ewentualne badania dodatkowe uzależnione są od rodzaju dyscypliny i decyduje o nich lekarz. Echo serca (po 35 r. ż) na pierwszą wizytę. O częstotliwości powtarzania badania w przyszłości decyduje lekarz
  Ewentualne badania dodatkowe uzależnione są od rodzaju dyscypliny i decyduje o nich lekarz.


EKG ma na celu wykluczenie zaburzeń rytmu serca i cech niedokrwienia a także kardiomiopatii (choroby mięśnia sercowego), która u osób genetycznie obciążanych może ulegać progresji w wyniku uprawiania sportu. Wystąpienie kardiomiopatii jest wskazaniem do przerwania sportu.

Na pierwszą wizytę u lekarza medycyny sportowej należy przynieść swoją pełną dokumentację medyczną.

Na konsultację należy przybyć 10 minut wcześniej, celem uzupełnienia FORMULARZA BADANIA PODMIOTOWEGO PACJENTA NA POTRZEBY KONSULTACJI LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ . Formularz otrzymany w rejestracji należy wypełnić i przekazać lekarzowi na początku konsultacji. (Druk dostępny również na stronie www.przychodniagrapa.pl w zakładce Strefa pacjenta Pliki do pobrania).

Ewentualne badania dodatkowe uzależnione są od rodzaju dyscypliny i decyduje o nich lekarz.
  Pacjent POZ przychodni GRAPA Pacjent komercyjny
dziecko 100 110
dorosły 130 140

 

Cena w pln za badania laboratoryjne i EKG w Przychodni Grapa
„pakiet medycyna sportowa dziecko” 39
„pakiet medycyna sportowa dorosły” 49
EKG z opisem bezpłatne


W przypadku, kiedy badanie dziecka do 18 r.ż. odbywa się jedynie w obecności trenera (bez obecności rodzica) wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej
(druk dostępny również na stronie www.przychodniagrapa.pl w zakładce Strefa Pacjenta -> Pliki do pobrania).

Kto może wydać zgodę na rozpoczęcie lub kontynuowanie treningów?


Jedynie lekarze mający odpowiednie uprawnienia, czyli specjaliści w zakresie medycyny sportowej oraz lekarze z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich.
Na zajęcia wychowania fizycznego w szkole nie jest wymagane orzeczenie od lekarza medycyny sportowej.