Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Przychodnia Grapa świadczy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Przychodnia posiada wpis do rejestru przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej w Urzędzie Marszałkowskim a badania psychologiczne wykonuje uprawniony psycholog.

Zasady przyjmowania pacjentów:

 1. Pacjenci zgłaszający się na badania psychologiczne i psychotechniczne powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie. Na badanie należy zgłosić się w ciągu 30 dni od dnia wystawienia skierowania. Na badania kieruje pracodawca lub lekarz medycyny pracy. Osoba prowadząca własną działalność wykonująca zawód wymagający badań psychotechnicznych (np. taksówkarz) sama jest zobowiązana przestrzegać terminów badań okresowych, wówczas sama wypisuje sobie skierowanie. Na badania może skierować również Policja, Prezydent Miasta lub Starosta na podstawie sądowego orzeczenia o zatrzymaniu prawa jazdy.

 2. Wzory skierowań:

- Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców

- Druk skierowania na badanie psychologiczne dla operatorów sprzętu w tym budowlanego i wózków widłowych

- Druk skierowania na badania psychologiczne dla innych zawodów (np. instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów)

 

 1. Czas trwania badań wraz z wydaniem orzeczenia:

Kompleksowe badanie psychotechniczne kierowcy lub operatora trwa od 30 do 60 minut i  składa się z kilku etapów:

- wywiadu psychologicznego, czyli rozmowy z osobą badaną;

- testu pisemnego - dobieranego ze względu na rodzaj badania, okoliczności i wymagania na danym stanowisku;

- testów aparaturowych - dobieranych ze względu na rodzaj badania psychotechnicznego, okoliczności i wymagania na danym stanowisku.

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 20 min.

Badanie widzenia przestrzennego/głębi 20 min.

 1. Wykaz cen i usług:

  Usługa/cena dla pacjenta w pln

  Badanie psychotechniczne kandydata do kursu kwalifikacji zawodowej na kierowcę zawodowego/odnowienie/przedłużenie świadectwa kwalifikacji kierowcy transportu drogowego 150

  Badanie psychotechniczne kandydata do szkoły/ucznia dot. art. 82 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami 150

  Badanie psychotechniczne kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kandydatów na wszystkie kategorie pojazdów uprzywilejowanych 150

  Badanie psychotechniczne operatora sprzętu w tym budowlanego, wózka widłowego 100

  Konsultacja psychologiczna z zakresu medycyny pracy 90

  Badanie psychotechniczne operatora sprzętu budowlanego, wózków widłowych + badanie wysokościowe 120

  Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości 80

  Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50

  Badanie widzenia głębi (steroskopia) 50

  Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości + badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 110

   
 2. Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

 3. Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy