Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

Cena usługi może ulec zmianie.
Informacje dotyczące usług świadczonych przez Przychodnię Grapa zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zabiegi
Nazwa zabiegu
cena w pln (zakres od…do w zależności od oceny lekarza chirurga)
konsultacja/kwalifikacja chirurgiczna Pacjent POZ Grapa 150
Pacjent komercyjny 180
zabieg chirurgiczny zdjęcie paznokcia/operacja wrastającego paznokcia 380
zabieg nacięcia i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału powierzchownego   390
zabieg chirurgiczny nacięcia i drenaż ropnia  390
zabieg chirurgiczny nacięcie zakrzepu brzeżnego 390
zabieg chirurgicznej plastyki rany (do 5 szwów) poza twarzą 460
zabieg chirurgicznej plastyki rany (powyżej 5 szwow) poza twarzą 590
zabieg chirurgiczny usunięcia ciała obcego (np. drzazga, kleszcz, opiłki metalu) 360
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjentów, u których szwy zakładane były w innej przychodni 180
zdjęcie szwów przez pielęgniarkę pod drobnym zabiegu - dla Pacjenta, u którego szwy zakładane były w Grapie 130
pierwsza zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 0
kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 60
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjenta po zabiegu w Grapie 120
konsultacja chirurgiczna po drobnym zabiegu w Grapie (ocena blizny/wyniku badania histopatologicznego) 150
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (poniżej 3 cm) 600
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (powyżej 3 cm)  np. ze wskazań dermatologicznych 720
zabieg chirurgiczny usunięcia kaszaka 520
zabieg chirurgiczny usunięcia tłuszczaka 520
zabieg chirurgiczny usunięcia włókniaka 520
zabieg chirurgiczny usunięcia brodawki/kurzajki 390
Zabiegi wykonywane są u Pacjentów od 16 r. ż.

 

Badanie histopatologiczne
cena w pln
Badanie histopatologiczne 1 bloczek parafinowy (wycinek/wycinki do 1 cm2 łącznie) 82
Badanie histopatologiczne 2 bloczki parafinowe (wycinek/wycinki do 1,5 cm2 łącznie) 139
Badanie histopatologiczne 2 bloczki parafinowe (wycinek/wycinki powyżej 1,5 cm łącznie) 196


WAŻNE!
Jeśli zmiana/wycinek będzie wymagał/ła dodatkowego badania przez patomorfologa, z uwzględnieniem dodatkowych preparatów do oceny - wówczas cena za badanie histopatologiczne wzrośnie.


Plan leczenia:

Każdy zabieg poprzedzony jest konsultacją/kwalifikacją lekarską, która jest płatna.
Kwalifikacja/konsultacja lekarska przed zabiegiem ważna jest przez 6 mcy.

 1. Na zabieg do przychodni należy zgłosić się 15 minut wcześniej.
 2. W dniu zabiegu należy wypełnić Ankietę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta i oddać lekarzowi przez zabiegiem.
 3. Świadomą zgodę Pacjenta na zabieg należy wypełnić w obecności lekarza.
 4. Ankietę i Zgodę otrzymasz od lekarza podczas kwalifikacji lub w rejestracji przychodni - celem zapoznania się z nimi.
 5. Ankieta i Zgoda dostępne są również na stronie www.przychodniagrapa.pl w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania.
 6. Cena za zabieg jest ustalana przez lekarza i zależy m.in. od wielkości zmiany oraz liczby zakładanych szwów.
 7. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego do ceny zabiegu należy doliczyć cenę za badanie histopatologiczne. 
 8. Po zabiegu otrzymasz od lekarza Zalecenia po zabiegu.
 9. Po zabiegu należy zgłosić się do rejestracji celem umówienia się na bezpłatną zmianę opatrunku i bezpłatne zdjęcie szwów przez pielęgniarkę. Każda kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę (nieobowiązkowa) jest płatna.
 10. Pacjent może skorzystać odpłatnie ze zdjęcia szwów i założenia opatrunku przez lekarza chirurga.
 11. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego na jego wynik oczekuje się do 15 dni roboczych. Badanie histopatologiczne jest płatne.
 12. Odbiór wyniku należy „pokwitować” podpisem na Formularzu potwierdzania odbioru wyniku badania histopatologicznego (do pobrania w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania)
 13. Konieczna jest konsultacja lekarska wyniku badania histopatologicznego. Można dokonać bezpłatnej konsultacji u lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub odpłatnie u lekarza chirurga.
 14. Zalecana jest konsultacja chirurgiczna po zagojeniu się rany, która jest płatna.