Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Zabiegi
Nazwa zabiegu
cena w pln (zakres od…do w zależności od oceny lekarza chirurga)
konsultacja/kwalifikacja chirurgiczna Pacjent POZ Grapa 110
Pacjent komercyjny 120
zabieg chirurgiczny zdjęcie paznokcia/operacja wrastającego paznokcia 150-220
zabieg nacięcia i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału powierzchownego   200-250
zabieg chirurgiczny nacięcia i drenaż ropnia  200-250
zabieg chirurgiczny nacięcie zakrzepu brzeżnego 200-250
zabieg chirurgicznej plastyki rany (do 5 szwów) poza twarzą 200-300
zabieg chirurgicznej plastyki rany (powyżej 5 szwow) poza twarzą 250-400
zabieg chirurgiczny usunięcia ciała obcego (np. drzazga, kleszcz, opiłki metalu) 150-220
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjentów, u których szwy zakładane były w innej przychodni 130
zdjęcie szwów przez pielęgniarkę pod drobnym zabiegu - dla Pacjenta, u którego szwy zakładane były w Grapie 0
pierwsza zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 0
kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 25
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjenta po zabiegu w Grapie 90
konsultacja chirurgiczna po drobnym zabiegu w Grapie (ocena blizny/wyniku badania histopatologicznego) 100
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (poniżej 3 cm) 350-450
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (powyżej 3 cm)  np. ze wskazań dermatologicznych 400-550
zabieg chirurgiczny usunięcia kaszaka 250-350
zabieg chirurgiczny usunięcia tłuszczaka 250-350
zabieg chirurgiczny usunięcia włókniaka 250-350
zabieg chirurgiczny usunięcia brodawki/kurzajki 150-250
Zabiegi wykonywane są u Pacjentów od 16 r. ż.

 

Badanie histopatologiczne
cena w pln
Drobny materiał tkankowy (pierwsze naczynie) 80
Kolejny wycinek z tej samej zmiany 63
Materiał pozabiegowy 135


Plan leczenia:

 1. Na zabieg do przychodni należy zgłosić się 15 minut wcześniej.
 2. W dniu zabiegu należy wypełnić Ankietę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta i oddać lekarzowi przez zabiegiem.
 3. Świadomą zgodę Pacjenta na zabieg należy wypełnić w obecności lekarza.
 4. Ankietę i Zgodę otrzymasz od lekarza podczas kwalifikacji lub w rejestracji przychodni - celem zapoznania się z nimi.
 5. Ankieta i Zgoda dostępne są również na stronie www.przychodniagrapa.pl w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania.
 6. Cena za zabieg jest ustalana przez lekarza i zależy m.in. od wielkości zmiany oraz liczby zakładanych szwów.
 7. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego do ceny zabiegu należy doliczyć cenę za badanie histopatologiczne. 
 8. Po zabiegu otrzymasz od lekarza Zalecenia po zabiegu.
 9. Po zabiegu należy zgłosić się do rejestracji celem umówienia się na bezpłatną zmianę opatrunku i bezpłatne zdjęcie szwów przez pielęgniarkę. Każda kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę (nieobowiązkowa) jest płatna.
 10. Pacjent może skorzystać odpłatnie ze zdjęcia szwów i założenia opatrunku przez lekarza chirurga.
 11. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego na jego wynik oczekuje się do 15 dni roboczych. Badanie histopatologiczne jest płatne.
 12. Odbiór wyniku należy „pokwitować” podpisem na Formularzu potwierdzania odbioru wyniku badania histopatologicznego (do pobrania w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania)
 13. Konieczna jest konsultacja lekarska wyniku badania histopatologicznego. Można dokonać bezpłatnej konsultacji u lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub odpłatnie u lekarza chirurga.
 14. Zalecana jest konsultacja chirurgiczna po zagojeniu się rany, która jest płatna.