Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

Pacjent/Przedstawiciel ustawowy pacjenta/osoba upoważniona (na piśmie) przez pacjenta może otrzymać kserokopie lub odpis/wyciąg z dokumentacji medycznej, w tym również na nośniku elektronicznym (płyta CD)

Udostępnienie dokumentacji odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który należy złożyć w rejestracji Przychodnia Grapa.

W związku z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zmianie uległy zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej.
Według nowych wymogów prawnych, udostępnianie dokumentacji medycznej jest bezpłatne (jeżeli wnioskuje się o dokumentację medyczną po raz pierwszy w żądanym zakresie), w przypadku, gdy wnioskuje o to:

• Pacjent,
• przedstawiciel ustawowy pacjenta

W pozostałych przypadkach zgodnie z art. 26 i n. Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (na Dz. U. 2020, poz. 849) ustala się następujące wysokości opłat:

  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,39 zł
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 11,36 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektrycznym nośniku danych (płyta CD) : 2,27 zł

Przychodnia Grapa udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki (zwykle do 5 dni roboczych). Przychodnia wydaje oryginał karty wyłącznie organom administracji publicznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek można wypełnić na miejscu w rejestracji przychodni, lub pobrać ze strony internetowej z zakładki pliki do pobrania (Strefa Pacjenta), wypełnić i złożyć w rejestracji przychodni