Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

W Przychodni Grapa można wykonać badania słuchu: audiometrię tonalną u dzieci (od 4 r. życia) i dorosłych. Audiogram (zapis wyniku w postaci wykresu) pacjent otrzymuje od razu. Badanie wykonywane jest przez dyplomowanego protetyka słuchu z doświadczeniem w zakresie diagnostyki słuchu. Do badania wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt medyczny. Na badania słuchu nie wymagane jest skierowania od lekarza. Zaleca się przeprowadzenie profilaktycznych badań słuchu raz w roku. Badanie słuchu wymagane jest przez lekarza medycyny pracy przy wykonywaniu niektórych zawodów.

Audiogram/audiometria tonalna 70 zł

Audiometria słowna (test na zrozumiałość mowy) 90 zł

Audiometria impedancyjna (tympanometria z pomiarem odruchu z mięśnia strzemiączkowego) 90 zł

Audiometria impedancyjna (tympanometria z pomiarem odruchu z mięśnia strzemiączkowego)

Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej.
Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

W audiometrii impedancyjnej można stwierdzić:

 • obecność płynów w uchu;
 • przerost migdałków gardłowych i podniebiennych;
 • otosklerozę;
 • przerwy w łańcuchu kosteczek słuchowych;
 • porażenie nerwu twarzowego;
 • nieprawidłowości trąbki słuchowej.


Wskazania do wykonania audiometrii impedancyjnej:

 • diagnozowanie niedosłuchu;
 • ból ucha;
 • wada wymowy;
 • powracające infekcje;
 • astma;
 • oddychanie przez nos;
 • chrapanie;
 • niedrożność zatok.


Audiometria słowna (test na zrozumiałość mowy)

Audiometrię słowną wykonuje się przede wszystkim w celu oceny ubytku słuchu lub oceny progu rozumienia mowy w zależności od niedosłuchu.
Badanie bardzo często wykorzystywane jest w procesie diagnostycznym przy zaburzeniach równowagi oraz zawrotach głowy oraz różnego rodzaju zaburzeniach błędnikowo-słuchowych.
Jest również pomocne podczas doboru aparatów słuchowych.
Standardowo badanie to przeprowadza się w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej.
Wykonywanie obu tych badań jest bardzo ważne, ponieważ w niektórych przypadkach zdarza się, że pacjenci słyszą, ale nie rozumieją mowy.


Dobór aparatów

Osoby zainteresowane doborem aparatu zapisują się na badanie słuchu (audiogram/audiometria) tonalna, które służy do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu - określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie przy spełnieniu wymaganych wskazań medycznych podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenie na zaopatrzenie można uzyskać u lekarza laryngologa. Podstawą do uzyskania zlecenia od laryngologa jest wynik audiometrii.

Dobór aparatów słuchowych w Przychodni Grapa oferuje firma MJB audioprotetyka.

W ramach serwisu pacjentowi przysługują 3 bezpłatne wizyty w ramach których można dokonać regulacji aparatu. Każda kolejna jest płatna. 

Otoemisja akustyczna 85 zł

Przedział wiekowy pacjenta:
od 4 r.ż.

Przygotowanie do badania:
pacjent w momencie badania nie może być przeziębiony

Czas trwania badania:
około 5-15 minut

Opis badania:
Otoemisja akustyczna, nazywana również badaniem przesiewowym słuchu, ocenia reakcję pacjenta na dźwięk oraz stan ślimaka w uchu wewnętrznym. Pozwala wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.
Badanie polega na umieszczeniu w uchu badanego dziecka sondy i włączeniu odpowiedniego testu dźwiękowego. Do ucha podawane są odpowiednie delikatne tony wysokie (dźwięki piszczące) i niskie (dźwięki buczące). Urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru bardzo cichego zwrotnego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku pod wpływem podawanych dźwięków. Otoemisja przeprowadzana jest osobno dla ucha prawego i lewego.
Urządzenie, którym przeprowadzana jest otoemisja, jest bardzo czułe na dźwięki (zarówno na odgłosy wydawane przez samego pacjenta, jak i dźwięki otoczenia), dlatego badane dziecko musi być spokojne, wyciszone. Badanie może być wykonane podczas karmienia. Ważne jest, aby pacjent był zdrowy w czasie wykonywania badania – w przypadku przeziębienia wynik będzie „fałszywie” nieprawidłowy.

Wskazania do przeprowadzenia badania:
- badanie przesiewowe słuchu u niemowląt,
- po zastosowaniu leków ototoksycznych,
- przy występowaniu szumów usznych,
- ocena stanu ślimaka (ucha wewnętrznego).

 

http://www.slyszlepiej.pl/