Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

Uprzejmie informujemy, że Przychodnia świadczy usługi w zakresie badań o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, T (ciągnik), tramwaj.

1. Jeśli ubiegasz się o uprawnienia lub przedłużasz uprawienia kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T na konsultację lekarską należy przynieść:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu),
 2. okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych),
 3. aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu,
 4. stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. W przypadku braku tego dokumentu, należy ustalić rok w którym było wydane po raz pierwszy,

  Jeśli chorujesz na cukrzycę typu I, padaczkę, choroby układu sercowo-naczyniowego:

 5. w przypadku osób leczących się na cukrzycę typu I konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji diabetologicznej wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa,
 6. w przypadku osób leczących się na padaczkę konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa,
 7. w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, konieczne będzie przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych.

  Jeśli wykonana została u Ciebie laserowa korekcja wady wzorku:

 8. w przypadku osób po laserowej korekcji wady wzroku konieczne jest wykonanie badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

  Jeśli jesteś osobą z jednoocznym widzeniem:

 9. w przypadku osób z jednoocznym widzeniem konieczna jest konsultacja okulistyczna.

2. Jeśli ubiegasz się o uprawnienia lub przedłużasz uprawienia kategorii C1, C1+E, C, C+E, D, lub uprawnienia do kierowania tramwajem na konsultację lekarską należy przynieść:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu),
 2. okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych),
 3. aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu,
 4. stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. W przypadku braku tego dokumentu, należy ustalić rok w którym było wydane po raz pierwszy,
 5. na konsultację należy przynieść zaświadczenie od lekarza okulisty,
 6. na konsultacje należy przynieść wyniki badania psychotechnicznego.

  Jeśli chorujesz na cukrzycę typu I, padaczkę, choroby układu sercowo-naczyniowego:

 7. w przypadku osób leczących się na cukrzycę typu I konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji diabetologicznej wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa,
 8. w przypadku osób leczących się na padaczkę konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa,
 9. w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, konieczne będzie przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych.


Dodatkowe informacje

Przebieg badania: w przychodni pacjent ma bezpłatnie mierzony poziom stężenia cukru we krwi (glukoza z palca). Badanie jest wykonywane prze konsultacją lekarską o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku (glikemia przygodna).

Lekarz orzecznik przeprowadza wywiad z pacjentem a w czasie badania dokonuje oceny stanu zdrowia: narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego i innych.

W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.

Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie podając w nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach lub soczewkach.

Obowiązkowe badanie psychologiczne muszą przejść m.in.: osoby ubiegające się o prawo jazdy na pojazd mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu.

Badanie psychologiczne jest również konieczne przy przywracaniu uprawnień w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii wobec osoby, której cofnięto uprawnienia.