Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

Ceny widniejące na stronie są nieaktualne. Jesteśmy w trakcie aktualizacji cennika.
Ten proces potrwa kilka dni. O aktualną cenę zapytaj telefonicznie.


Cena usługi może ulec zmianie.

Informacje dotyczące usług świadczonych przez Przychodnię Grapa zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zabiegi
Nazwa zabiegu
cena w pln (zakres od…do w zależności od oceny lekarza chirurga)
konsultacja/kwalifikacja chirurgiczna Pacjent POZ Grapa 135
Pacjent komercyjny 145
zabieg chirurgiczny zdjęcie paznokcia/operacja wrastającego paznokcia 300
zabieg nacięcia i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału powierzchownego   330
zabieg chirurgiczny nacięcia i drenaż ropnia  330
zabieg chirurgiczny nacięcie zakrzepu brzeżnego 330
zabieg chirurgicznej plastyki rany (do 5 szwów) poza twarzą 385
zabieg chirurgicznej plastyki rany (powyżej 5 szwow) poza twarzą 495
zabieg chirurgiczny usunięcia ciała obcego (np. drzazga, kleszcz, opiłki metalu) 300
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjentów, u których szwy zakładane były w innej przychodni 155
zdjęcie szwów przez pielęgniarkę pod drobnym zabiegu - dla Pacjenta, u którego szwy zakładane były w Grapie 0
pierwsza zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 0
kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę po drobnym zabiegu w Grapie 50
zdjęcie szwów i założenie opatrunku przez chirurga - dla Pacjenta po zabiegu w Grapie 110
konsultacja chirurgiczna po drobnym zabiegu w Grapie (ocena blizny/wyniku badania histopatologicznego) 140
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (poniżej 3 cm) 550
zabieg chirurgiczny wycięcia małej zmiany powłok ciała/usunięcia znamienia (powyżej 3 cm)  np. ze wskazań dermatologicznych 660
zabieg chirurgiczny usunięcia kaszaka 440
zabieg chirurgiczny usunięcia tłuszczaka 440
zabieg chirurgiczny usunięcia włókniaka 440
zabieg chirurgiczny usunięcia brodawki/kurzajki 330
Zabiegi wykonywane są u Pacjentów od 16 r. ż.

 

Badanie histopatologiczne
cena w pln
Badanie histopatologiczne 1 bloczek parafinowy (wycinek/wycinki do 1 cm2 łącznie) 82
Badanie histopatologiczne 2 bloczki parafinowe (wycinek/wycinki do 1,5 cm2 łącznie) 139
Badanie histopatologiczne 2 bloczki parafinowe (wycinek/wycinki powyżej 1,5 cm łącznie) 196


WAŻNE!
Jeśli zmiana/wycinek będzie wymagał/ła dodatkowego badania przez patomorfologa, z uwzględnieniem dodatkowych preparatów do oceny - wówczas cena za badanie histopatologiczne wzrośnie.


Plan leczenia:

 1. Na zabieg do przychodni należy zgłosić się 15 minut wcześniej.
 2. W dniu zabiegu należy wypełnić Ankietę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta i oddać lekarzowi przez zabiegiem.
 3. Świadomą zgodę Pacjenta na zabieg należy wypełnić w obecności lekarza.
 4. Ankietę i Zgodę otrzymasz od lekarza podczas kwalifikacji lub w rejestracji przychodni - celem zapoznania się z nimi.
 5. Ankieta i Zgoda dostępne są również na stronie www.przychodniagrapa.pl w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania.
 6. Cena za zabieg jest ustalana przez lekarza i zależy m.in. od wielkości zmiany oraz liczby zakładanych szwów.
 7. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego do ceny zabiegu należy doliczyć cenę za badanie histopatologiczne. 
 8. Po zabiegu otrzymasz od lekarza Zalecenia po zabiegu.
 9. Po zabiegu należy zgłosić się do rejestracji celem umówienia się na bezpłatną zmianę opatrunku i bezpłatne zdjęcie szwów przez pielęgniarkę. Każda kolejna zmiana opatrunku przez pielęgniarkę (nieobowiązkowa) jest płatna.
 10. Pacjent może skorzystać odpłatnie ze zdjęcia szwów i założenia opatrunku przez lekarza chirurga.
 11. W przypadku pobrania materiału do badania histopatologicznego na jego wynik oczekuje się do 15 dni roboczych. Badanie histopatologiczne jest płatne.
 12. Odbiór wyniku należy „pokwitować” podpisem na Formularzu potwierdzania odbioru wyniku badania histopatologicznego (do pobrania w zakładce Strefa Pacjenta Pliki do pobrania)
 13. Konieczna jest konsultacja lekarska wyniku badania histopatologicznego. Można dokonać bezpłatnej konsultacji u lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub odpłatnie u lekarza chirurga.
 14. Zalecana jest konsultacja chirurgiczna po zagojeniu się rany, która jest płatna.